מבוא

 1. אתר co.il ("האתר") המופעל ע"י בנימין שמאילוב ע.מ 2048424545 מרחוב הנוער העובד 4 אשקלון ("הספק" או "היבואן") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מעשנות מסוג Kamado ואביזרים נלווים ("המוצר").
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים לכללים המובאים בו, מסכים לתחולתן על פעולת השימוש ו/או הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הספק, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות הספק על פי תקנון זה. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין הספק.
 5. אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן תשמא-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו וככל ותתגלה סתירה בין האמור בתקנון זה לבין הקבוע בדין, יחול האמור בדין.
 6. האתר מיועד לספק למשתמש מידע על הספק, מידע על מבצעים, דרכים ליצירת קשר עם הספק וכדומה. המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך האתר (קרי, בשיטת מכר מרחוק), בכפוף לזמינותם של המוצרים במלאי ולאמור בתקנון זה.
 7. הספק אינו מחויב לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך. לבקשתו של המשתמש יינתן מועד אספקה משוער למוצר שאיננו במלאי בעת ההזמנה ובמידה והלקוח יהיה מעוניין בכך, הרי שהזמנתו תירשם, יגבו ממנו דמי קדימה בסך 15% ("דמי רצינות" שלא יוחזרו במידה והמוצר יוזמן עבורו והלקוח יתחרט. דמי הרצינות ישמשו לכיסוי עלויות ההזמנה המיוחדת).
 8. מובהר כי ייתכנו מקרים חריגים של טעויות ביחס למידע על המוצרים באתר לרבות מחירם. טעויות אלו הינן בתום לב הנובעות מטעות אנוש. במקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון.
 9. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט מספר התשלומים האפשרי וזאת עד למקסימום הנקוב באתר, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.

הרכישה

 1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 2. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 3. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי. כרטיס האשראי צריך שיהא כזה שהונפק בישראל ועל ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.
 4. מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.
 5. הספק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתו.
 6. זכאי לבצע רכישה כל אדם מעל גיל 18 ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, המוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר בכפוף לתנאי תקנון זה. פעולת רכישה על ידי מי שאינו עונה על ההגדרה הנ"ל לא תחייב פעולת הרכישה את היבואן.

החזרות וביטולים

 1. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של הספק. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהספק המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר, יש להשיב את המוצר לספק כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית, חף משימוש כלשהוא (לאור העובדה שמעצם טבעם של המוצרים הנמכרים באתר, שימוש בו אינו מאפשר מכירתו כמוצר חדש ו/או כמחודש) בצירוף החשבונית המקורית וכשעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר. עלויות אספקת המוצר ברכישה המקורית (שילוח) לא יושבו למבטל העסקה.
 2. במקרה של ביטול העסקה, יחזיר הספק ללקוח את סכום העסקה בניכוי ההוצאות לפי תקנון זה תוך 30 ימי עסקים.
 3. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
 4. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. הספק לא יטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר

 1. הספק ידאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 14 ימי עסקים.
 2. הספק לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 3. משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה. עלות משלוח לכתובת הנמצאת ברדיוס של 60 קילומטרים מאשדוד עומד על 350 ₪ + מע"מ שישולמו למוביל (בנפרד או דרך האתר).
 4. הלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי בתיאום מוקדם מול הספק ולפי ימים ושעות אותם ימסור הספק.
 5. למען הסר ספק, מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

שירות לקוחות

 1. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של הספק:

בטלפונים 053-428-4233 או  050-2501551 (כולל וואטסאפ)

באימייל kamadocarne@gmail.com

אחריות ושירות

 1. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי הספק.
 2. האחריות למעשנה מסוג Kamado ניתנת לתקופה של 72 חודשים על המעטפת החיצונית והגוף, לתקופה של 12 חודשים על חלקי החרס הפנימיים ואביזרי חרס וקרמיקה אחרים, על עגלת השינוע ואביזרי מתכת כגון רשתות, שיפוד הרוטיסרי ,מנוע  הרוטיסרי וכו'.
 3. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה ישירות מול הספק ו/או דרך האתר. הספק שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 4. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של הספק ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 5. אחריות הספק לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה, שימוש בלתי סביר, רשלנות, שימוש בניגוד להוראות יצרן וכדומה.
 6. הספק לא יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותו הבלעדית של הספק.
 7. להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם הספק באמצעים המפורטים בפרק "שירות לקוחות" לעיל.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. הספק רשאי להשתמש במידע המופיע בטופס ההרשמה וההזמנה על מנת להביא ללקוח את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 2. הספק נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת הספק ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהא הספק אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 3. הספק מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לו ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 4. בלחיצה על כפתור "שלח" יש משום הסכמה לספק או למי מטעמו לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק ללקוח מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או באמצעי אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של הספק. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. לשם הסרה, בכל עת, של פרטיו האישיים של הלקוח מרשימת התפוצה של הספק, יש להתקשר לטלפון 053-428-4233. באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" הלקוח מאשר בחתימתו את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של הספק.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הספק.

דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז באר שבע תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.